Rikke Milbak

Biologisk Rådgivning

Projekter

Udvalgte referenceprojekter

Naturkvalitetsplan for Solrød Kommune 2020. Mit team udarbejdede revision af kommunens Naturkvalitetsplan med nye ambitioner for flere aktive tiltag for at værne om naturen og øge biodiversiteten. Planen er udarbejdet med et inspirationskatalog, som guider borgere og erhverv med lyst til at blive aktive medspillere i indsatserne. Se planen her

Overvågning af vilde bier – 2019. I samarbejde med rådgivningsfirmaet Natur360 udførte mit team monitering af vilde bier på udvalgte lokaliteter i Hillerød og Rudersdal Kommuner. Se afrapporteringer fra moniteringen her og her.